Biuletyn Informacji Publicznej
Cena Benzyny 95: 6,23 PLN
Cena Oleju Napędowego: 6,17 PLN
Cena Gazu: 89,00 PLN
Ostatnia aktualizacja: 2024-06-11 12:06:56

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie

Akcje społeczne

Palisz śmieci zapłacisz podwójnie!

Cena zdrowia

Spalanie wielu materiałów w paleniskach domowych, które nie są do tego przeznaczone i przystosowane, odbywa się w niskich temperaturach (200–500 °C). Procesowi temu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi niosą tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, a także drobny pył zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).

Te związki chemiczne zatrzymują się w powietrzu, glebie i wodzie. Stanowią one śmiertelne zagrożenie – bowiem powodują powstanie dioksyn: związków rakotwórczych ( ! ), uszkadzają
system odpornościowy, niszczą układ hormonalny i negatywnie wpływają na centralny układ nerwowy; One często nie atakują od razu – mogą wpłynąć na zdrowie nasze i naszych bliskich nawet po kilkudziesięciu latach!

Cena ekonomiczna

Tylko pozornie oszczędzamy na węglu, spalając odpady w piecach. Po pierwsze grozi to grzywną pieniężną. Ponadto specyficzna sadza, która osadza się w przewodach kominowych uszkadza je, jest trudna do usunięcia, a jej nadmiar doprowadzić może do zapalenia się przewodu, a w konsekwencji – do pożaru domu!

Jak określa prawo, w piecach i domowych kotłowniach spalać nie wolno:

plastikowych pojemników i butelek po napojach, plastikowych toreb z polietylenu,
zużytych opon i przedmiotów gumowych,
rzeczy z tworzyw sztucznych,
elementów pokrytych lakierem,
sztucznej skóry,
opakowań po rozpuszczalnikach, po farbach i lakierach,
pozostałości farb i lakierów,
papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W gospodarstwach domowych spalać można jedynie:

papier, tekturę i drewno / opakowania z papieru, tektury i drewna,
odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych,
odpady kory i korka,
trociny, wióry i ścinki.

Akcje Społeczne