Biuletyn Informacji Publicznej
Cena Benzyny 95: 6,23 PLN
Cena Oleju Napędowego: 6,17 PLN
Cena Gazu: 89,00 PLN
Ostatnia aktualizacja: 2024-06-11 12:06:56

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie

Usługi naszej firmy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie wykonuje szereg usług, dzięki którym funkcjonujemy na rynku. Poniżej wyszczególniliśmy całość naszych działań. 

Oferujemy usługi w zakresie :

 • wywóz nieczystości stałych
 • wywóz nieczystości płynnych na indywidualne zgłoszenie
 • prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
 • wywóz odpadów wielkogabarytowych
 • zamiatanie mechaniczne i ręczne jezdni i chodników
 • prowadzenie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych
 • zaopatrywanie mieszkańców i instytucji w pojemniki i worki do gromadzenia nieczystości
 • administrowanie gminnym składowiskiem odpadów
 • opróżnianie koszy ulicznych
 • utrzymanie czystości na terenie miasta
 • urządzanie i konserwacja terenów zielonych
 • usługi agrotechniczne
 • administrowanie cmentarzami komunalnymi
 • kompleksowa organizacja pogrzebów

Dysponujemy szerokim wachlarzem ciężkiego sprzętu budowlanego jak i sprzętem do budownictwa kubaturowego: koparki kołowe, ładowarki kołowe, koparko – ładowarki, dźwig samochodowy, samochody ciężarowe, zwyżka, rusztowania elewacyjne, które pozwalają nam wykonać prawie każde zlecone zadanie własnymi siłami i w wyznaczonym przez Inwestora terminie.

Oferujemy również następujące usługi :

  • roboty budowlano – montażowe, remonty kapitalne
  • roboty drogowe i brukarskie
  • sieci kanalizacyjne
  • roboty ziemne
  • usługi transportowe, sprzętowe i warsztatowe (naprawy sprzętu)
  • usługi ślusarskie
  • utrzymywanie zimowe dróg

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż przyjmie zlecenia na odśnieżanie zimowe chodników na terenie miasta Andrychów – ręcznie lub ciągnikiem z pługiem. Ceny do bieżącej negocjacji w zależności od czasu i sposobu wykonania usługi.

Informacje pod numerem telefonu (33) 875-37-20 w godz. 6.00 – 14.00

Wydział Komunalny

Oferujemy usługi w zakresie :

 • wywóz nieczystości stałych
 • wywóz nieczystości płynnych na indywidualne zgłoszenie
 • prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
 • wywóz odpadów wielkogabarytowych
 • zamiatanie mechaniczne i ręczne jezdni i chodników
 • prowadzenie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych
 • zaopatrywanie mieszkańców i instytucji w pojemniki i worki do gromadzenia nieczystości
 • administrowanie gminnym składowiskiem odpadów
 • opróżnianie koszy ulicznych
 • utrzymanie czystości na terenie miasta
 • urządzanie i konserwacja terenów zielonych
 • usługi agrotechniczne
 • administrowanie cmentarzami komunalnymi
 • kompleksowa organizacja pogrzebów

Wydział Budowlany

ZGK Spółka z o. o w Andrychowie  zatrudniając doświadczoną, wyspecjalizowaną i wielozawodową załogę świadczy szereg usług :

1. roboty drogowe
        
układanie nawierzchni z kostki brukowej,
– naprawy przepustów, studzienek ,ścieków betonowych,
– naprawy nawierzchni dróg i placów z kruszywa naturalnego wraz z zagęszczeniem
      
(posiadamy własny sprzęt: koparki, walec, płyty zagęszczające samochody dostawcze)

2. roboty ogólno-budowlane                 

  • budynki w stanie “surowym ,otwartym”
  • obiekty “pod klucz”
  • docieplanie budynków
  • remonty budynków częściowe i kompleksowe
  • adaptacje pomieszczeń

 (posiadamy własne rusztowania)

3. roboty stolarskie i wykończeniowe

  • układanie płytek ściennych i podłogowych,
  • montaż regipsów,
  • malowanie wewnętrzne i elewacyjne

 4. wykonywanie sieci kanalizacyjnych; sanitarnych, drenarskich i deszczowych

  • układanie rurociągu z rur PCV , montaż studni

(posiadamy własne koparki, samochody dostawcze)

5.naprawa i montaż ogrodzeń siatkowych

Firma z wieloletnią tradycją w wykonywaniu robót jw. działającą z powodzeniem na terenie powiatu wadowickiego i oświęcimskiego.
Nasze doświadczenie, umiejętności, doradztwo projektowe i wykonawcze jest na bieżąco wykorzystywane w robotach budowlanych i drogowych. 

Przykładami są:

  • Budynek Szkoły Podstawowej w Inwałdzie
  • dworzec autobusowy w Andrychowie
  • remont kapitalny bloku przy ul. Krakowskiej 142 oraz bloku”Iskierka w Andrychowie
  • Centrum Miasta Andrychowa;
  • Wymiana pokrycia dachowego na budynku Pałacowym w Andrychowie oraz izolacja fundamentu wraz z kanalizacją
  • Ul. Rynek
  • Plac Mickiewicza
  • Szalety Miejskie
  • Chodnik w Sułkowicach, Targanicach i Zagórniku
  • Kanalizacja w Sułkowicach,
  • Remont Dworku w Witkowicach
  • chodnik w Osieku
  • remont placu oraz budowa windy osobowej przy Szkole im.  Wyspiańskiego w Kętach
  • przebudowa ulicy Słonecznej w Brzezince Dolnej
  • przebudowa ulicy Kościuszki w Andrychowie

W okresie zimowym świadczymy usługi przy odśnieżaniu dachów, posesji itp.

Posiadamy doświadczoną kadrę techniczną oraz  pracowników z wieloletnim doświadczeniem.

Masz środki finansowe, projekt – My pomożemy zrealizować Twoje plany!

Dysponujemy szerokim wachlarzem ciężkiego sprzętu budowlanego jak i sprzętem do budownictwa kubaturowego: koparki kołowe, ładowarki kołowe, koparko – ładowarki, dźwig samochodowy, samochody ciężarowe, zwyżka, rusztowania elewacyjne, które pozwalają nam wykonać prawie każde zlecone zadanie własnymi siłami i w wyznaczonym przez Inwestora terminie.

Oferujemy usługi w zakresie:

  • roboty budowlano – montażowe, remonty kapitalne
  • roboty drogowe i brukarskie
  • sieci kanalizacyjne
  • roboty ziemne
  • usługi transportowe, sprzętowe i warsztatowe (naprawy sprzętu)
  • usługi ślusarskie
  • utrzymywanie zimowe dróg
 
Plakat reklamujący produkty ZGK Andrychów