Biuletyn Informacji Publicznej
Cena Benzyny 95: 6,23 PLN
Cena Oleju Napędowego: 6,17 PLN
Cena Gazu: 89,00 PLN
Ostatnia aktualizacja: 2024-06-11 12:06:56

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie

Kontakt

Do Państwa dyspozycji oddajemy numery telefonów, adresy mailowe oraz formularz kontaktowy, dzięki któremu możecie się Państwo szybko skontaktować z pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrychowie. 

UWAGA: Wszystkie emaile kierowane do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
w Andrychowie proszę kierować na adres email: zgk@zgkandrychow.pl

Nasze dane teleadresowe :

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
34-120 Andrychów, ul. Batorego 24
NIP: 551-000-74-17
Strona internetowa: www.zgkandrychow.pl
Telefon: 33 875 36 61
Fax: 33 875 31 09
email: zgk@zgkandrychow.pl

Prezes Zarządu:
33 875 36 61 wewn. 515, zbizon@zgkandrychow.pl

Główny Księgowy:
33 875 36 61 wewn. 518, finanse@zgkandrychow.pl

Kierownik Wydziału Komunalnego:
33 875 36 61 wewn. 528, 500 216 303, wuk@zgkandrychow.pl

Kierownik Wydziału Budowlanego:
33 875 36 61 wewn. 520, 534-004-215 wut@zgkandrychow.pl

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych:
33 875 36 61 wewn. 527, 509 194 009, zamowienia@zgkandrychow.pl

Dział Kadr
33 875 36 61 wew. 512, jkalandyk@zgkandrychow.pl

Usługi związane z wywozem odpadów komunalnych oraz usługi w zakresie oczyszczania miasta:
33 875 36 61 wewn. 538, 537 752 191, wuk@zgkandrychow.pl

Kierownik Wydziału Mechanicznego:
666 889 360, dur@zgkandrychow.pl

Usługi transportowo – warsztatowe, Usługi ślusarskie:
33 875 37 20, 33 875 36 61, 666 889 360, dur@zgkandrychow.pl

Zimowe utrzymanie dróg, sytuacje kryzysowe:
33 875 37 20, 33 875 36 61 wewn. 2,  kom. 537 752 191 , dur@zgkandrychow.pl

Usługi remontowo – budowlane:
33 875 36 61 wewn. 520, 534-004-215 wut@zgkandrychow.pl

Usługi w zakresie utrzymania zieleni miejskiej:
zielen@zgkandrychow.pl, 33 875 36 61 wewn. 529

Cmentarz i usługi pogrzebowe:
33 875 31 93, 537 753 193, telefon całodobowy 606 598 473

Basen Kąpielowy w Andrychowie, 34-120 Andrychów, Al. Wietrznego 6:
33 432 27 10 , basen.zgkandrychow.pl, zamowienia@zgkandrychow.pl

Dojazd

Formularz kontaktowy