Biuletyn Informacji Publicznej
Cena Benzyny 95: 6,36 PLN
Cena Oleju Napędowego: 6,27 PLN
Cena Gazu: 89,00 PLN
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:57:09

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie

Harmonogramy

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW

LP.
ADRES BUDYNKU

TERMIN WYWOZU
ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH    
I BIOODPADÓW

TERMIN WYWOZU
ODPADÓW SEGREGOWANYCH
1WM Olszyny 39WTOREK I PIĄTEK

I,II,III,IV WTOREK
LUB
I,II,III,IV ŚRODA MIESIĄCA
-PLASTIK I METAL

 

I,II,III,IV ŚRODA
LUB
I,II,III,IV CZWARTEK MIESIĄCA
– SZKŁO

 

I,II,III,IV CZWARTEK
LUB
I,II,III,IV PIĄTEK MIESIĄCA
– PAPIER

2WM Metalowców 12PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
3WM Włókniarzy 8PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
4WM Włókniarzy 3WTOREK I PIĄTEK
5WM Słowackiego 2WTOREK I PIĄTEK
6WM Floriańska 6WTOREK I PIĄTEK
7WM Brzegi 5 AWTOREK I PIĄTEK
8WM Lenartowicza 24PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
9WM Daszyńskiego 1WTOREK I PIĄTEK
10WM Lenartowicza 20PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
11WM Brzegi 5 BWTOREK I PIĄTEK
12WM Metalowców 18PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
13WM 27 Stycznia 10WTOREK I PIĄTEK
14WM Lenartowicza 22PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
15WM Lenartowicza 12PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
16WM Metalowców 16PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
17WM Włókniarzy 5WTOREK I PIĄTEK
18WM Brzegi 5 DWTOREK I PIĄTEK
19WM Włókniarzy 4PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
20WM Olszyny 37WTOREK I PIĄTEK
21WM Lenartowicza 10PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
22WM Starowiejska 10WTOREK I PIĄTEK
23WM Metalowców 14PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
24WM Metalowców 4PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
25WM Metalowców 3PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
26WM Krakowska 72WTOREK I PIĄTEK
27WM Daszyńskiego 1AWTOREK I PIĄTEK
28WM 27 stycznia 12WTOREK I PIĄTEK
29WM 1 Maja 19WTOREK I PIĄTEK
30WM 1 Maja 15WTOREK I PIĄTEK
31WM 1 Maja 11WTOREK I PIĄTEK
32WM 1 Maja 9WTOREK I PIĄTEK
33WM 1 Maja 7WTOREK I PIĄTEK
34WM 1 Maja 3WTOREK I PIĄTEK
35WM 1 Maja 1WTOREK I PIĄTEK
36WM Starowiejska 4WTOREK I PIĄTEK
37WM Starowiejska 6WTOREK I PIĄTEK
38WM Starowiejska 5WTOREK I PIĄTEK
39WM Starowiejska 7WTOREK I PIĄTEK
40WM Starowiejska 8WTOREK I PIĄTEK
41WM Starowiejska 9WTOREK I PIĄTEK
42WM Starowiejska 11WTOREK I PIĄTEK
43WM Starowiejska 12WTOREK I PIĄTEK
44WM Starowiejska 13WTOREK I PIĄTEK
45WM Starowiejska 14WTOREK I PIĄTEK
46WM Włókniarzy 7WTOREK I PIĄTEK
47WM PL. Mickiewicza 2WTOREK I PIĄTEK
48WM Olszyny 41WTOREK I PIĄTEK
49WM Olszyny 27WTOREK I PIĄTEK
50WM Olszyny 23WTOREK I PIĄTEK
51WM Olszyny 19WTOREK I PIĄTEK
52WM Brzegi 5 EWTOREK I PIĄTEK
53WM Olszyny 25WTOREK I PIĄTEK
54WM Rynek 33WTOREK I PIĄTEK
55WM Brzegi 5 FWTOREK I PIĄTEK
56WM Słowackiego 4 CWTOREK I PIĄTEK
57WM Słowackiego 4 DWTOREK I PIĄTEK
58WM Pachla 2WTOREK I PIĄTEK
59WM Krakowska 107WTOREK I PIĄTEK
60WM Krakowska 146 AWTOREK I PIĄTEK
61WM Floriańska 3 AWTOREK I PIĄTEK
62WM Rynek 14WTOREK I PIĄTEK
63WM Rynek 27WTOREK I PIĄTEK
64WM Traugutta 2WTOREK I PIĄTEK
651 MAJA 5WTOREK I PIĄTEK
661 MAJA 21WTOREK I PIĄTEK
67DASZYŃSKIEGO 5WTOREK I PIĄTEK
68PACHLA 6WTOREK I PIĄTEK
69OLSZYNY 21WTOREK I PIĄTEK
70OLSZYNY 3WTOREK I PIĄTEK
71OLSZYNY 5WTOREK I PIĄTEK
72DASZYŃSKIEGO 4WTOREK I PIĄTEK
73GARNCARSKA 24WTOREK I PIĄTEK
74GARNCARSKA 26WTOREK I PIĄTEK
75PACHLA 9WTOREK I PIĄTEK
76METALOWCÓW 5PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
77METALOWCÓW 7PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
78METALOWCÓW 9PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
79METALOWCÓW 11PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
80METALOWCÓW 13PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
81LENARTOWICZA 1PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
82METALOWCÓW 15PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
83LENARTOWICZA 5PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
8427 STYCZNIA 2WTOREK I PIĄTEK
8527 STYCZNIA 4WTOREK I PIĄTEK
8627 STYCZNIA 14WTOREK I PIĄTEK
87STAROWIEJSKA 1WTOREK I PIĄTEK
88STAROWIEJSKA 16WTOREK I PIĄTEK
89METALOWCÓW 1WTOREK I PIĄTEK
90STAROWIEJSKA 20WTOREK I PIĄTEK
91WŁÓKNIARZY 2PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
92WŁÓKNIARZY 9PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
93WŁÓKNIARZY 10PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
94WŁÓKNIARZY 12PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
95WŁÓKNIARZY 14PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
96WŁÓKNIARZY 20PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
97WŁÓKNIARZY 22PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
98WŁÓKNIARZY 24PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
99WŁÓŁKNIARZY 26PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
100WŁÓKNIARZY 32PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
101WŁÓKNIARZY 34PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
102LENARTOWICZA 8PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
103LENARTOWICZA 14PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
104LENARTOWICZA 16PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
105LENARTOWICZA 18PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
106LENARTOWICZA 19PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
107LENARTOWICZA 25PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
108LENARTOWICZA 28PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
109LENARTOWICZA 30PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
110LENARTOWICZA 32PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
111LENARTOWICZA 38PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
112LENARTOWICZA 48PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
113LENARTOWICZA 44PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
114LENARTOWICZA 46PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
115LENARTOWICZA 50PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
116LENARTOWICZA 52PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
117LENARTOWICZA 54PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
118LENARTOWICZA 56PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
119LENARTOWICZA 60PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
120LENARTOWICZA 58PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
121LENARTOWICZA 64PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
122LENARTOWICZA 66PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
123LENARTOWICZA 68PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
124LENARTOWICZA 70PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
125LENARTOWICZA 72PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
126LENARTOWICZA 74PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
127LENARTOWICZA 76PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
128ŻWIRKI I WIGURY 71PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
129ŻWIRKI I WIGURY 77PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
130ŻWIRKI I WIGURY 73PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
131ŻWIRKI I WIGURY 75PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
132KRAKOWSKA 146WTOREK I PIĄTEK
133KRAKOWSKA 144WTOREK I PIĄTEK
134KRAKOWSKA 142WTOREK I PIĄTEK
135KRAKOWSKA  111WTOREK I PIĄTEK
136KRAKOWSKA 105WTOREK I PIĄTEK
137KRAKOWSKA 109WTOREK I PIĄTEK
138KRAKOWSKA 87WTOREK I PIĄTEK
139BATOREGO 9WTOREK I PIĄTEK
140RYNEK 20WTOREK I PIĄTEK
141BRZEGI 5GWTOREK I PIĄTEK
142BRZEGI 5HWTOREK I PIĄTEK
143LENARTOWICZA 71PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
144LENARTOWICZA 57PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
145STAROWIEJSKA 22 BWTOREK I PIĄTEK
146METALOWCÓW 6PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
147ŻWIRKI I WIGURY 3PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
148LENARTOWICZA 69PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
149BATOREGO 48 AWTOREK I PIĄTEK
150INWAŁD WADOWICKA 148WTOREK I PIĄTEK
151INWAŁD WIEJSKA 2WTORE I PIĄTEK
152TARGANICE BESKIDZKA 42PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
153LENARTOWICZA 59PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
154LENARTOWICZA 61PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

UWAGA MIESZKAŃCY !

Z dniem 1 kwietnia 2021r. ulega zmianie harmonogram odbioru odpadów komunalnych z budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Andrychów.

Zmiana terminów dotyczy Sołectw:
– Rzyki
– Inwałd
– Sułkowice ul. Zarzeczna

oraz ulic w Andrychowie : Podgórska, Kilińskiego, Krakowska, Niecała, Lenartowicza, Metalowców, Włókniarzy, Starowiejska, Batorego, Biała Droga, Przemysłowa, Bulwar Taborów Romskich, Słoneczna, Graniczna.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że harmonogramy wywozu będą do Państwa dostarczane bezpośrednio do każdej posesji.

Poniżej harmonogramy odbioru obowiązujące od 1 kwietnia 2021r.

Szanowni Mieszkańcy

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  uprzejmie informuje, że w nowym „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów”, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie, wprowadzono w stosunku do poprzedniego m.in. następujące zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

 • Odpady zmieszane (niesegregowane) i popiół winny być gromadzone przez właścicieli nieruchomości  w celu odbioru WYŁĄCZNIE w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach. Odpady te gromadzone w workach NIE BĘDĄ odbierane. Wymóg ten nie dotyczy zmieszanych odpadów z nieruchomości trudnodostępnych umieszczonych w specjalnym wykazie dostępnym na stronie internetowej: www.zgk.andrychow.pl
 • Odpady segregowane tj. papier, plastik, szkło, metale i biodegradowalne w tym zielone, winny być gromadzone w celu odbioru WYŁĄCZNIE w workach posiadających nadrukowany napis „Gmina Andrychów”, dostarczanych na wymianę przez firmę odbierającą lub w pojemnikach.
 • Pojemniki, kontenery oraz worki winny być w sposób trwały oznakowane numerem ewidencyjnym z deklaracji śmieciowej, przypisanym danej nieruchomości przez Urząd Miejski w Andrychowie.
 • Odbiór poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych z terenów miejskich odbywać się będzie  1 (jeden) raz w miesiącu zgodnie z załączonym harmonogramem. Odbiór odpadów zmieszanych oraz odpadów biodegradowalych i zielonych w okresie od 1 kwietnia do 31 października będzie realizowany 2 razy w miesiącu, w pozostałych miesiącach odpady niesegregowane odbierane będą 1 raz w miesiącu.

Informujemy również, że:

 • niewłaściwa segregacja odpadów lub jej brak spowodują naliczenie wyższej miesięcznej opłaty od osoby za zagospodarowanie odpadami komunalnymi tj. wg stawki przewidzianej dla odpadów niesegregowanych;
 • pojemniki, kontenery oraz dodatkowe worki można nabyć w siedzibie
  ZGK ul.Batorego 24;
 • zmiany będą obowiązywać od dnia 1 września 2016 r  – począwszy od
  tego dnia odpady gromadzone w sposób niezgodny z w/w pkt. 1-4
  NIE BĘDĄ ODBIERANE;
 • nadal prosimy o zgniatanie butelek i innych pojemników plastikowych przed
  włożeniem ich do worka.

                                                                                       
Z poważaniem
ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie

Szanowni Mieszkańcy

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  uprzejmie informuje, że w nowym „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów”, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie, wprowadzono w stosunku do poprzedniego m.in. następujące zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

 • Odpady zmieszane (niesegregowane) i popiół winny być gromadzone przez właścicieli nieruchomości  w celu odbioru WYŁĄCZNIE w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach. Odpady te gromadzone w workach NIE BĘDĄ odbierane. Wymóg ten nie dotyczy zmieszanych odpadów z nieruchomości trudnodostępnych umieszczonych w specjalnym wykazie dostępnym na stronie internetowej: www.zgk.andrychow.pl
 • Odpady segregowane tj. papier, plastik, szkło, metale i biodegradowalne w tym zielone, winny być gromadzone w celu odbioru WYŁĄCZNIE w workach posiadających nadrukowany napis „Gmina Andrychów”, dostarczanych na wymianę przez firmę odbierającą lub w pojemnikach.
 • Pojemniki, kontenery oraz worki winny być w sposób trwały oznakowane numerem ewidencyjnym z deklaracji śmieciowej, przypisanym danej nieruchomości przez Urząd Miejski w Andrychowie.
 • Odbiór poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych , w tym biodegradowalnych i zielonych z terenów wiejskich, odbywać się będzie  1 (jeden) raz w miesiącu zgodnie z załączonym harmonogramem. Odbiór odpadów zmieszanych w okresie od 1 kwietnia do 31 października będzie realizowany 2 razy w miesiącu, w pozostałych miesiącach – 1 raz w miesiącu.

Informujemy również, że:

 • niewłaściwa segregacja odpadów lub jej brak spowodują naliczenie wyższej  miesięcznej opłaty od osoby za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
  tj.  wg stawki przewidzianej dla odpadów niesegregowanych;
 • pojemniki, kontenery oraz dodatkowe worki można nabyć w siedzibie ZGK ul.Batorego 24;
 • zmiany będą obowiązywać od dnia 1 września 2016 r  – począwszy od tego dnia odpady gromadzone w sposób niezgodny z w/w pkt. 1-4 NIE BĘDĄ ODBIERANE;
 • nadal prosimy o zgniatanie butelek i innych pojemników plastikowych przed włożeniem ich do worka.

                                                                           
Z poważaniem
ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie