Biuletyn Informacji Publicznej
Cena Benzyny 95: 6,23 PLN
Cena Oleju Napędowego: 6,17 PLN
Cena Gazu: 89,00 PLN
Ostatnia aktualizacja: 2024-06-11 12:06:56

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie

ZGK Andrychów

Do Państwa dyspozycji oddajemy numery telefonów, adresy mailowe oraz formularz kontaktowy, dzięki któremu możecie się Państwo szybko skontaktować z pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrychowie. 

Informacje o firmie

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 34-120 Andrychów ul. Batorego 24

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS 0000248524 Centrala: 033 875-36-61, 033 875-25-40, Fax: 033 875-31-09 E-mail: zgk@zgk.andrychow.pl Kapitał Zakładowy : 16 984 000,00 zł. Organy spółki:
 1. Zgromadzenie Wspólników – Burmistrz Andrychowa
  • Tomasz Żak
 2. Rada Nadzorcza:
  • Patrycja Białas – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Jerzy Chylewski – Członek Rady Nadzorczej
  • Wojciech Polak – Członek Rady Nadzorczej
 • 3. Zarząd:
  • Prezes Zarządu Spółki – mgr Zbigniew Bizoń

  Schemat organizacyjny:

  Schemat Organizacyjny

  Historia firmy

  • 1.01.1955 r. – utworzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
  • 1.01.1975 r. – utworzenie Andrychowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
  • 1.09.1975 r. – połączenie Andrychowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach i utworzenie pod nazwą Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Andrychowie.
  • 1.01.1992 r. – przekształcenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
  • 1.07.2005 r. – utworzenie Zakładu Gospodarki Komunalnej
  • 9.01.2006 r. – przekształcenie gminnego Zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy Andrychów pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

  Początki powojennej historii Gospodarki Komunalnej w Andrychowie sięgają roku 1955.

  Wówczas to Prezydium Rady Narodowej powołała do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. W zakresie działania firmy mieściło się m.in. prowadzenie oczyszczania miasta, łaźnia, prowadzenie wodociągów i kanalizacji, a od 1973 objęło również Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

  Firma rozwijała się dynamicznie i poszerzała swoją działalność, która obejmowała usługi:

  • usługi remontowo-budowlane
  • usługi drogowe
  • usługi pogrzebowe
  • usługi ślusarskie
  • usługi warsztatowo -transportowe
  • utrzymanie zieleni miejskiej
  • dystrybucja gazu butlowego
  • stacja paliw
  • prowadzenie akcji zimowej
  • stolarnia

  Na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 24.02.2005 r. przekształcono Zakład budżetowy w spółkę prawa handlowego, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Fakt ten nastąpił w dniu rejestracji tj. 9.01.2006 r.